Lektorská činnost

05.03.2020

Oborový seminář Základy kování pod záštitou projektu IKAP

Dne 5. 3. 2020 proběhl na naší škole oborový seminář Základy kování pod záštitou projektu IKAP a Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje.

Seminář vedl učitel OV Tomáš Holíček a účastnili se ho žáci nástavbového studia oboru provozní technika a pozvaní hosté.

První část byla teoretická (historie, technologie, materiály) a druhou částí byla praktická ukázka kovářské práce v areálu školy.

Ing. Zbyšek Fojtík, Mgr. Daniela Zatloukalová